Oikeudelliset lausunnot

Verkkosivuston käyttöä koskevat ehdot

Tämän sivuston käyttö on seuraavien ehtojen ja sovellettavien lakien alaista. Tämän sivuston käyttöoikeudet ja selaaminen edellyttävät, että hyväksyt kaikki nämä ehdot ja sovellettavat lait. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja sovellettavia lakeja, et saa käyttää tätä sivustoa. Siksi kehotamme sinua lukemaan seuraavat ehdot huolellisesti ennen tämän sivuston käyttöä. Huomaathan, että Idorsia voi tarkistaa tai irtisanoa nämä ehdot ja edellytykset mistä tahansa syystä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. Koska tällaiset muutokset siis sitovat sinua, sinun tulee säännöllisesti käydä tällä sivulla, jotta voit tarkistaa voimassa olevat ehdot.

1. Vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön
Ellei erikseen toisin mainita, tämä sivusto on suojattu tekijänoikeuksilla. Siksi voit ladata, kopioida sähköisesti, tulostaa tai näyttää tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuston tietojen (mukaan lukien kuvat, teksti, grafiikka, video jne.) jakelu, muuttaminen, lähettäminen tai käyttö julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty. Kaikki poikkeukset edellyttävät Idorsian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Idorsia ei kuitenkaan takaa tai esitä, että tämän sivuston sisältämien tietojen käyttösi ei häiritse minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

2. Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut omistusoikeudet
Tämän verkkosivuston sisältämät tai sivustolla viitatut tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, omistustiedot, tuotteet tai muut omistusoikeudet ovat Idorsia Pharmaceuticals Ltd:n tai muiden vastaavien omistajien yksinomaista omaisuutta. Sinulle ei myönnetä mitään lupaa tai oikeuksia näihin oikeuksiin.

3. Linkittäminen ja kehystäminen
Linkit tälle sivustolle sallitaan vain sen kotisivulle. Syvälinkkejä ei sallita. Lisäksi suoralinkittäminen, in-line-linkittäminen, tämän verkkosivuston kehystäminen tai muu tapa sisällyttää tämän sivuston osia sivustoosi tai kolmannen osapuolen sivustoon on kielletty. Kaikki poikkeukset edellyttävät Idorsian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

4. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille
Palveluna vierailijoille tämä sivusto voi sisältää linkkejä muihin Internet-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia ja ylläpitämiä (”kolmannen osapuolen sivustot”). Huomaa, että Idorsialla ei ole määräysvaltaa näiden kolmansien osapuolien sivustojen suhteen ja että linkkisi näihin kolmansien osapuolten sivustoihin on omalla vastuullasi, ja siihen sovelletaan linkitetyn sivuston oikeudellista lausuntoa ja tietosuojakäytäntöä. Ymmärrät lisäksi, että Idorsia ei hyväksy eikä tutki kolmannen osapuolen sivustoja. Idorsialla ei ole mitään vastuuta näistä linkitetyistä kolmannen osapuolen sivustoista.

5. Käyttäjien luoma sisältö
Vaikka Idorsialla ei ole mitään velvollisuutta valvoa tai tarkastaa käyttäjien luomaa sisältöä, Idorsia saattaa joskus tehdä näin. Idorsia ei ota vastuuta sellaisten viestintäjärjestelmien sisällöstä, olivatpa ne tai eivät tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, merkkejä, yksityisyyttä tai säädyttömyyttä koskevien lakien mukaisia. Sinua on nimenomaisesti kielletty lähettämästä tai julkaisemasta laitonta, uhkaavaa, säädytöntä, pornografista tai halventavaa materiaalia tai mitä tahansa materiaalia, joka rikkoo lakia. Huomaathan, että Idorsia tekee täyttä yhteistyötä minkä tahansa tuomioistuimen määräyksen tai lainvalvontaviranomaisen kanssa, joka pyytää Idorsiaa paljastamaan tällaisen aineiston lähettävän tai lähettävän henkilön henkilöllisyyden. Lisäksi Idorsia pidättää itsellään oikeuden, mutta ei ole velvollinen, poistamaan tai estämään kaikki viestit tai materiaalit, joita se pitää (i) loukkaavina, säädyttöminä, harhaanjohtavina, petollisina, halventavina tai herjaavina, (ii) jotka rikkovat mitä tahansa immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä, (iii) jotka rikkovat mitä tahansa lakia tai asetusta, tai (iv) eivät muuten ole hyväksyttäviä Idorsan yksinomaisen harkinnan mukaisesti.

6. Käyttäjien huomautuksia ei käsitellä luottamuksellisesti
Elleivät ne ole "tietosuojakäytännön" alaisia, kaikki viestit tai materiaalit, jotka lähetät tälle sivustolle sähköpostitse tai millä tahansa muulla tavalla, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, huomautukset, kysymykset, ehdotukset tai vastaavat käsitellään ei-luottamuksellisina ja ei-omistusoikeudellisina. Idorsialla on oikeus käyttää mitä tahansa lähettämääsi tai julkaisemaasi tietoa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tiedonsiirto, julkaiseminen, julkistaminen, jäljentäminen ja lähettäminen. Lisäksi Idorsialla on oikeus käyttää mitä tahansa materiaalia tai viestintää sisältävää tietoa, konseptia, tietotaitoa tai vastaavaa, jotka lähetät sivustolle mihin tahansa tarkoitukseen, kuten Idorsian tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen, mainostukseen ja markkinointiin. Huomaathan, että täten luovutat kaikki oikeutesi, jotka liittyvät tällaiseen lähetettyyn viestintään ja aineistoon.

7. Tietoturva
Lisätietoja tietosuojasta löydät Idorsian tietosuojakäytännöstä.

8. Tekniset epätarkkuudet, typografiset virheet ja muutokset
Tämä sivusto voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja typografisia virheitä. Idorsia pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, korjata ja/tai parantaa kaikkia tällä sivustolla kuvattuja tuotteita.

9. Vastuuvapauslauseke
Vaikka Idorsian tavoitteena on tarjota aina tarkkaa ja ajantasaista tietoa verkkosivustolla, hyväksyt, että sivusto on saatavilla ”sellaisenaan”. Idorsia ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tai esitystä tämän sivuston sisällöstä (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, teksti, grafiikka ja linkit). Lisäksi Idorsia ei ota minkäänlaista vastuuta liittyen tapaan, jolla sinä käytät verkkosivustoa tai sen sisältöä. Idorsia ei vastaa tämän verkkosivuston sisällön tarkkuudesta, riittävyydestä, täydellisyydestä, kattavuudesta, hyödyllisyydestä, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta. Idorsia ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta siitä, että verkkosivuston toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan tai että tämä sivusto tai palvelin, jolla sivusto on saatavilla, on vapaa viruksista tai muista haitallisista komponenteista. Idorsia pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa tai kaikki verkkosivuston toiminnot, eikä ota minkäänlaista vastuuta mistään verkkosivuston toimintojen keskeytyksestä tai lopettamisesta.

Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, jotkin edellä mainituista poikkeuksista eivät välttämättä koske sinua.

10. Idorsia-tuotteista annetut tiedot
Tällä sivustolla Idorsian tuotteista annettujen tietojen tarkoituksena ei ole korvata päteviä lääketieteellisiä neuvoja. Jos olet potilas, otathan yhteyttä ja ilmoitat lääkärille tai lääketieteen ammattilaiselle, jos tarvitset lääketieteellisiä neuvoja. Idorsia vastaa lääkärisi tai lääketieteen ammattilaisen kyselyyn.

11. Tulevaisuutta koskeva lausunto
Jotkin lausunnot tällä sivustolla ovat tulevaisuutta koskevia. Tällaiset lausunnot ovat luonteeltaan alttiita tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja muille tekijöille, jotka saattavat vaikuttaa Idorsian ja sen tytäryhtiöiden todellisiin tuloksiin, suorituskykyyn tai saavutuksiin, jotka saattavat huomattavasti erota odotetuista tai tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa ennustetuista tuloksista. Tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat Idorsian tämän hetkisiin odotuksiin ja oletuksiin, joihin voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Näihin tekijöihin sisältyy epäonnistuminen tai viive Idorsian kyvyssä kehittää uusia tuotteita, epäonnistuminen ennakoitujen hyväksyntien saamisessa, mahdolliset ongelmat nykyisten tuotteiden kaupallistamisessa kilpailun tai muiden tekijöiden johdosta ja viranomaissäännökset, jotka rajoittavat Idorsian kykyä myydä tuotteitaan. Huomaa, että Idorsia ei ole vastuussa tämän sivuston sisältämien tulevaisuutta koskevien lausuntojen päivittämisestä vastaamaan tapahtumia tai olosuhteita, jotka tapahtuvat verkkosivuston päivitysten päivämäärän jälkeen.

12. Sovellettava laki ja paikka
Tämän verkkosivuston käyttöä säätelevät kaikilta osin Sveitsin lait, ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Suostut siihen, että kaikki tämän verkkosivuston aiheuttamat tai niihin suoraan tai epäsuoraan liittyvät riidat ja oikeusmenettelyt on toimitettava Sveitsin Canton Basel-Landschaftin toimivaltaisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ratkaistaviksi.

13. Imprint
Kaikki materiaali tällä verkkosivustolla on huolella varmistettu.

Vaikka Idorsia pyrkii jatkuvasti laajentamaan ja päivittämään tällä sivustolla olevia tietoja, se ei takaa, että tämän sivuston tiedot tai sisällytettyjen linkkien kautta saatavilla olevat tiedot ovat täydelliset, oikeat ja ajantasaiset.

Tekijänoikeus kaikille www.idorsia.com-sivuston sivuille kuuluu Idorsia Pharmaceuticals Ltd -yhtiölle.

Tämän sivuston tarjoaa:
Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Yritysviestintä
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
Sveitsi